τον κύκλο αυτομόρφωσης διοργανώνει η σέχτα αυτομόρφωσης αισχρή μειοψηφία…
CircleAntifaAytomorf

http://anarxikoikavalas.squat.gr/?p=2099

This entry was posted on Wednesday, January 8th, 2014 at 2:21 am and is filed under Uncategorized, Αντιφασισμός, Αυτομόρφωση, Αυτόνομο Στέκι, Αφίσες, Εθνικισμός-Φασισμός, Εκδηλώσεις. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments Off on Κύκλος Αυτομόρφωσης ενάντια στον ελληνικό ιμπεριαλισμό, τα εθνικά ιδεώδη & τον ελληνικό φασισμό…από τη σέχτα αυτομόρφωσης αισχρή μειοψηφία

Comments are closed.