Παρέμβαση στο στρατολογικό γραφείο αν. μακεδονίας & θράκης από 40-50 άτομα για την επίδοση στους καραβανάδες της δήλωσης ολικής άρνησης στράτευσης του ολικού αρνητή Δ. Μανίτσα, μελους του Ξυπόλυτου Τάγματος, μαζί με άλλους αντιμιλιταριστές, αλληλέγγυους και αλληλέγγυες… Για το περιεχόμενο της δήλωσης πατήστε  -> εδώ  kom2014akom2014b              

Παρέμβαση στο Στρατολογικό γραφείο Αν. Μακεδονίας & Θράκης

This entry was posted on Monday, September 1st, 2014 at 2:36 pm and is filed under Αντιμιλιταρισμός, Αντίσταση. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments Off on Παρέμβαση στο Στρατολογικό γραφείο Αν. Μακεδονίας & Θράκης

Comments are closed.