Παρέμβαση στο Στρατολογικό γραφείο Αν. Μακεδονίας & Θράκης

Παρέμβαση στο στρατολογικό γραφείο αν. μακεδονίας & θράκης από 40-50 άτομα για την επίδοση στους καραβανάδες της δήλωσης ολικής άρνησης στράτευσης του ολικού αρνητή Δ. Μανίτσα, μελους του Ξυπόλυτου Τάγματος, μαζί με άλλους αντιμιλιταριστές, αλληλέγγυους και αλληλέγγυες… Για το περιεχόμενο της δήλωσης πατήστε  -> εδώ  kom2014akom2014b              

Παρέμβαση στο Στρατολογικό γραφείο Αν. Μακεδονίας & Θράκης