Προβολή στο Αυτόνομο Στέκι την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 10 μ.μ.(Φιλίππου 46, πίσω από την εκκλησία του Άη Γιάννη)

http://anarxikoikavalas.squat.gr/?p=254

This entry was posted on Tuesday, November 9th, 2010 at 5:06 pm and is filed under Uncategorized, Προβολές. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.